Δήλωση Απουσιών - Συμπληρωματική Εξάσκηση στο Εργαστήριο Φ3 Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019
- Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 -

18 Δεκεμβρίου 2018

 

Δήλωση Απουσιών - Συμπληρωματική Εξάσκηση στο Εργαστήριο Φ3 Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

 

Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν ασκηθεί στο Εργαστήριο Φ3 (Θερμοδυναμική - Κυματική - Οπτική) και έχουν μέχρι δύο (2) απουσίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία δικαιολογημένη, καλούνται να εγγραφούν σε κατάλογο, ο οποίος είναι αναρτημένος στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, δίπλα στο Παρασκευαστήριο, το αργότερο έως και την Παρασκευή 21-12-2018 στις 17:00, σημειώνοντας:

ΑΜ, ονοματεπώνυμο και την οφειλόμενη άσκηση - ασκήσεις.

Εναλλακτικώς, στείλτε μήνυμα ηλ. ταχ. με παραπάνω στοιχεία στις διευθύνσεις ηλ. ταχ. vlikodimos@phys.uoa.gr   ή   csimseri@phys.uoa.gr

Η συμπληρωματική εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα: 8-11 Ιανουαρίου 2019. Το αντίστοιχο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην η-τάξη και στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στην είσοδο του Εργαστηρίου Φυσικής, εγκαίρως.