Κατανομή των φοιτητών που χρωστούν ένα κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, σε τμήματα, για το Εργαστήριο Φυσικής IV, 2016-2017
- Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 -

Η κατανομή των φοιτητών που χρωστούν έναν κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, σε τμήματα, για το Εργαστήριο Φυσικής IV 2016-2017 (και το δήλωσαν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες), εχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φυσικής ΙV, στο πεδίο "Εγγραφα" στο eclass.

 

Το εργαστήριο Φυσικής IV, για τους φοιτητες που χρωστούν εναν κύκλο εργαστηρίων, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.