ΕΠΕΙΓΟΝ - Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων "Εργαστηρίου Φυσικής 4" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
- Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 -

Όσοι φοιτητές, οφείλουν έναν κύκλο ασκήσεων στο “Εργαστήριο Φυσικής 4”, θα πρέπει να εγγραφούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο εργαστήριο από τη Δευτέρα 13/3 έως και την Πέμπτη 16/3, μέσω της σχετικής εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα του “Εργαστηρίου Φυσικής 4” στο eclass, στην επιλογή “Εργασίες” και έχει τίτλο “Εγγραφές στο "Εργαστήριο Φυσικής 4".

 

Η ανακοίνωση σχετικά με τη κατάταξη των φοιτητών που χρωστούν ένα κύκλο, σε ομάδες θα έχει γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20/3/17, στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο eclass, έξω από τη Γραμματεία Ηλεκτρονικής αλλά και έξω από το Εργαστήριο Φυσικής.

 

Το τμήμα στο οποίο θα εναχθούν οι φοιτητές που χρωστούν μόνο έναν κύκλο ασκήσεων και θα το έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα στην εφαρμογή που αναφέρεται παραπάνω, είναι το τμήμα της Δευτέρας 5:00μμ-7:00μμ και η έναρξη των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/3/17.

 

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν μόνο ένα κύκλο εργαστηρίου, θα πρέπει να παραλάβουν τους εργαστηριακούς οδηγούς τους, από τη Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρονικής από τη Δευτέρα 13/3/17 μέχρι και την Πέμπτη 16/3/17 και ώρες 11:00πμ-12:00μμ.

 

 

Τίτλοι Ασκήσεων “Εργαστηρίου Φυσικής 4”:

Δ1: Μέτρηση του λόγου e/me

Δ2: Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού

Δ3: Μελέτη κυκλώματος RLC. Μιγαδική παράσταση αρμονικών μεγεθών

Δ4: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Δ5: Χαρακτηριστικές καμπύλες μετασχηματιστή

Δ6: Χαρακτηριστική καμπύλη γεννήτριας συνεχούς τάσεως

Δ7: Φασματοσκοπία

Δ8: Μελέτη μαγνητικού πεδίου πηνίου, Νόμος Biot-Savart