ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 4, 2016‐2017
- Κυριακή, 21 Μαΐου 2017 -

Οι φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στο συμπληρωματικό "Εργαστήριο Φυσικής 4", θα πρέπει να προσέλθουν να ασκηθούν, στην άσκηση στην οποία είχαν δηλώσει ότι απουσίασαν, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις ώρες που αναφέρονται στο σχετικό αρχείο που έχει ήδη αναρτηθεί στο πεδίο "Έγγραφα" του "Εργαστηρίου Φυσικής 4" στο eclass καθώς και στον "Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής".