Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II (10ΥΚΟ06)

Ανακοινώσεις

Κατανομή φοιτητών σε τμήματα για το Εργαστήριο Φ2-πρόγραμμα Εργαστηρίου
- Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 - 11:10 μ.μ. -

Στα έγγραφα έχουν αναρτηθεί οι λίστες με την κατανομή των φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα που έχετε δηλώσει. Επίσης αναγράφεται δίπλα σε κάθε όνομα φοιτητή  η άσκηση με την οποία ξεκινά. Αν πχ κάποιος ξεκινά με την Β3 συνεχίζει με την εξής σειρά Β3, Β4, Β1, Β2 έτσι ολοκληρώνει τις 4 πρώτες εβδομάδες και στις επόμενες 4 εβδομάδες συνεχίζει Β7,Β8,Β5,Β6 . Αν κάποιος ξεκινά με την Β7 πηγαίνει ως εξής για τις 4 πρώτες εβδομάδες Β7,Β8,Β5,Β6 και μετά Β3, Β4,Β1,Β2 κοκ για τους άλλους συνδυασμούς. 

Επισυνάπτεται επίσης στα έγγραφα το πρόγραμμα και φαίνεται στο κάθε κουτάκι η πρώτη άσκηση με την οποία ξεκινά ο καθένας από εσάς ανάλογα με το τμήμα στο οποία ανήκετε. 

Την Τρίτη 21/2/2023 δεν θα γίνουν εργαστήρια. Το εργαστήριο της Τρίτης ξεκινά στις 28/2/2023 με πρώτη άσκηση αυτή που αναγράφεται στις αντίστοιχες λίστες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα τμήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά αρχομένης από Τετάρτη 22/2/2023.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της απόκτησης εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων Φυσικής, οι φοιτητές θα προετοιμάσουν, θα παρουσιάσουν και θα διδάξουν, ακολουθώντας την επιστημονική διαδικασία της μικροδιδασκαλίας επιστημονικών αντικειμένων, σε συμφοιτητές τους αλλά και μαθητές σχολείων, την πρώτη άσκηση που θα πραγματοποιήσουν στο συγκεκριμένο Εργαστήριο (δηλαδή, την άσκηση για την οποία θα είναι προετοιμασμένοι να ξεκινήσουν το Εργαστήριο Φυσικής IΙ θα την παρουσιάσουν στις ημερομηνίες που αναφέρονται στη συνέχεια, όχι την πρώτη ημέρα του Εργαστηρίου. Την πρώτη ημέρα, θα πραγματοποιήσουν κανονικά την εργαστηριακή τους άσκηση, όπως περιγράφεται παραπάνω και θα βαθμολογηθούν για αυτή). Οι παρουσιάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, βαθμολογούνται από τους επιβλέποντες και θα πραγματοποιηθούν για το Εργαστήριο Φυσικής IΙ την εβδομάδα 27/3-31/3/23. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους φοιτητές από τους διδάσκοντες του εργαστηρίου.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μου στο sgardelis@phys.uoa.gr