Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II (10ΥΚΟ06)

Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ2 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
- Κυριακή, 13 Μαρτίου 2022 -

Αγαπητοί Φοιτητές-ιες,

όπως γνωρίζετε τα εργαστήρια αρχίζουν την ερχόμενη Τρίτη 15 Μαρτίου. Οι κατάλογοι των τμημάτων έχουν

αναρτηθεί στα "Έγγραφα" του e-class. Αναζητήστε το τμήμα σας και την εναρκτήρια άσκηση.

Οι ασκήσεις διεξάγονται σε δύο κύκλους. Τον ένα κύκλο τον αποτελούν οι ασήσεις Β1-Β2-Β9 (αντί της Β3)-Β4

και τον άλλο οι ασκήσεις Β5-Β6-Β7-Β8. (Η άσκηση Β3 δεν μπορεί να διεξαχθεί για τεχνικούς λόγους και

προσωρινά αντικαθίσταται από την Β9). Οι ασκήσεις διεξάγονται με κυκλική εναλλαγή. Επομένως αν π.χ.

έχετε σαν εναρκτήρια άσκηση την Β6 θα κάνετε τις ασκήσεις με την εξής σειρά:

Β6->Β7->Β8->Β5 και μετά θα συνεχίσετε στον επόμενο κύκλο Β2->Β9->Β4->Β1.

Για την πρώτη φορά διαβάστε την θεωρία και την περιγραφή της πειραματικής διάταξης από το φυλλάδιο

το οποίο είναι αναρτημένο στα "Έγγραφα". Υπάρχουν και τυπωμένα φυλλάδια τα οποία μπορείτε να 

παραλάβετε στο εργαστήριο. Διαβάστε προσεκτικά τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου

(σελίδες 4 και 5 στο φυλλάδιο) και προσέξτε ότι μπορείτε να κάνετε μία μόνο απουσία, η οποία και αυτή

δεν χαρίζεται σαν άσκηση, αλλά πραγματοποιείται σε συμπληρωματικά εργαστήρια στο τέλος.

Οπωσδήποτε να έρχεστε πάντα προετοιμασμένοι, έχοντας διαβάσει την θεωρία και την περιγραφή της

πειραματικής διάταξης, ώστε να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις πειραματικές διαδικασίες αλλά και

την προφορική ή γραπτή εξέταση.

 

εύχομαι να αξιοποιήσετε δημιουργικά τον χρόνα της εκπαίδευσής σας στο εργαστήριο.

ο συντονιστής

Μανουσάκης Αρκάδιος