σεμινάριο κ Μερτζιμέκη
- Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 -

Το σεμινάριο του κ Μερτζιμέκη που δεν έγινε λόγω κατάληψης θα γίνει στις 21/11 (11:00) και για τα δύο τμήματα.