Οπτική και Εφαρμογές (10ΕΛΕ03)

Ανακοινώσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθήματος 2020-2021
- Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021 -

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος έχουν ανοίξει. Παρακαλείστε να τα συμπληρώσετε μέχρι και τις 13 Ιουνίου, καθώς μετά θα κλείσει ο σύνδεσμος.

 

Οπτική και Εφαρμογές

https://submit.survey.uoa.gr/index.php/survey/index/sid/114827

 

Τονίζεται ότι τα ερωτηματολόγια αφορούν τόσο το μάθημα, όσο και τον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά.

Η συμπλήρωσή τους είναι ανώνυμη και εξαιρετικά χρήσιμη για να βελτιωθεί το μάθημα και η διδασκαλία του.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλείστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να γράψετε αντικειμενικά και με ειλικρίνεια τα σχόλιά σας. Η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη.