Βασικό Εργαστήριο Φυσικής I (10ΥΚΟ05)

Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-I
- Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 - 11:23 π.μ. -

Την τρέχουσα εβδομάδα, μαζί με τα τελευταία εργαστήρια της Τρίτης, ολοκληρώνεται ο κύκλος των ασκήσεων. Όσοι εκ των φοιτητών (φοιτητριών) οφείλουν δικαιολογημένα μία ή δύο ασκήσεις θα πρέπει να προσέλθουν την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 για τη συμπλήρωσή των. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι άσκησης, στις 12:00 και στις 14:30 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον παρακάτω σχεδιασμό:

Πέμπτη, 19/1/2023, 12:00-14:30

Θα προσέλθουν όλοι όσοι οφείλουν τουλάχιστον μία άσκηση (ασχέτως ποια άσκηση είναι αυτή).

Πέμπτη, 19/1/2023, 14:30-17:00

Θα συνεχίσουν με την εκτέλεση της δεύτερης άσκησης όσοι οφείλουν δύο ασκήσεις.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν στον/στην επιβλέποντα/-ουσα του κύκλου. Λόγω της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου, τίθεται ως ανώτατη προθεσμία παράδοσης η Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023, μετά το τέλος της εξεταστικής.

Εκ του εργαστηρίου