Βασικό Εργαστήριο Φυσικής I (10ΥΚΟ05)

Ανακοινώσεις

ΟΜΑΔΕΣ και ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
- Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 -

Με βάση τις δηλώσεις σας για τα διαθέσιμα τμήματα του Εργαστηρίου Φυσικής-I έχει καταρτισθεί ο αντίστοιχος κατάλογος PhysLab_I_Students_2021_2022.pdf -ταξινομημένος κατά τον Αριθμό Μητρώου- και από τον οποίον μπορείτε να δείτε σε ποιό τμήμα ανήκετε. Για τους αναμένοντες μετεγγραφή υπάρχουν τα αρχικά του ονοματεπωνύμου στο τέλος του πίνακα.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν για όλες τις ομάδες με την άσκηση Α1 (επανάληψη της θεωρίας σφαλμάτων) στον φυσικό χώρο του εργαστηρίου (δεξιά της κεντρικής εισόδου με τον φύλακα) από την Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021. Παρακαλείστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα στην άσκηση αυτή, συμβουλευόμενοι το φυλλάδιο των εργαστηρίων, το οποίο και θα παραλάβετε σε έντυπη μορφή στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια της πρώτης άσκησης.

Για το Εργαστήριο Φυσικής-I

Ε. Στυλιάρης