ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ-I (2017-2018)
- Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 -

Τα αποτελέσματα του Βασικού Εργαστηρίου Φυσικής Ι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 βρίσκονται στο αρχείο SCORE_PhysLab_I_2017_2018.pdf  στον αντίστοιχο φάκελο με την ένδειξη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ I.

Εκ του Εργαστηρίου Φυσικής "Καίσαρ Αλεξόπουλος"