ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
- Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 -

Τα συμπληρωματικά εργαστήρια Φυσικής Ι έχουν προγραμματισθεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, στις 11:00 στο χώρο του εργαστηρίου. Θα υπάρξουν παράλληλα τμήματα όπου θα εκτελεσθούν όλες οι ασκήσεις. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν από το προσωπικό του εργαστηρίου για την αίθουσα όπου θα γίνει η αναπλήρωση της αντίστοιχης άσκησης.

Την ίδια μέρα και ώρα θα διενεργηθούν και οι γραπτές εξετάσεις για τα άτομα που οφείλουν την εξέταση στην θεωρία σφαλμάτων.

Εκ του εργαστηρίου