ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
- Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 -

Οι αναπληρώσεις του Εργαστηρίου Φυσικής Ι θα γίνουν μετά την διεκπεραίωση των ασκήσεων του Β' κύκλου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Οι φοιτητές που οφείλουν αναπλήρωση κάποιας άσκησης να το δηλώσουν στον υπεύθυνο του τμήματός των.

Επίσης, το τμήμα Α2 (Δευτέρα 15:00-17:30 με υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Χατζηδημητρίου) θα αναπληρώσει την μη εκτελεσθείσα λόγω κωλύματος άσκηση Α5 την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου την κανονική ώρα του εργαστηρίου. Η άσκηση Α6 θα εκτελεστεί κανονικά (όπως είναι προγραμματισμένη) την επόμενη εβδομάδα, 4 Δεκεμβρίου.

Εκ του Εργαστηρίου