ΦΥΣΙΚΗ 1 (Υ013)

Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020)
- Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 -

Το μάθημα της "ΦΥΣΙΚΗΣ Ι" προσφέρεται για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στο αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ σε δύο τμήματα με το πρόγραμμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Εισαγωγικά σχόλια στο μάθημα παρουσία όλων των διδασκόντων θα δοθούν την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, στις 13:00 στο ίδιο αμφιθέατρο.

 

ΤΜΗΜΑ Α' (Διδάσκοντες: Θ. Αποστολάτος, Ε. Στυλιάρης)

Τετάρτη, 09:00-11:00

Πέμπτη, 13:00-15:00

Παρασκευή, 09:00-11:00

Έναρξη μαθημάτων Α' Τμήματος την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου

 

ΤΜΗΜΑ Β' (Διδάσκοντες: Μ. Βασιλείου, Α. Μανουσάκης)

Δευτέρα, 09:00-11:00

Τρίτη, 13:00-15:00

Πέμπτη, 9:00-11:00

Έναρξη μαθημάτων Β' Τμήματος την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου

 

Εκ των διδασκόντων