ΦΥΣΙΚΗ 1 (Υ013)

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (15/5/2019)
- Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 -

Τα αποτελέσματα του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ-Ι για τους επί πτυχίω φοιτητές (εξέταση της 15/5/2019) βρίσκονται στο αρχείο SCORE_PHYS_I_2019_05_15.pdf στον αντίστοιχο φάκελο των αποτελεσμάτων.

Οι διδάσκοντες