Κβαντική Μηχανική Ι (10ΥΚΟ33)

Ανακοινώσεις

Εξέταση Κβαντικής Μηχανικής Ι - 8/9/22
- Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 - 7:08 π.μ. -

Αγαπητοί εξεταζόμενοι στην Κβαντική Μηχανική Ι,

Καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης της Πέμπτης 8/9/22, 10:00-13:00, παρακαλείσθε να φέρετε μάσκα προσώπου, ως ελάχιστο μέτρο κατά της πανδημίας.

Οι διδάσκοντες