Πτυχιακή εξέταση της 17/5/2017
- Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 -

Επειδή στις 17/5/2017 θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές, μου τέθηκε το ερώτημα αν θα γίνει κανονικά η πτυχιακή εξέταση. Ενημερώθηκα ότι η πάγια τακτική του Τμήματος είναι να αναβάλλονται μαθήματα και εργαστήρια κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών, αλλά να γίνονται κανονικά οι πτυχιακές εξετάσεις. Επομένως, σας ενημερώνω ότι η εξέταση της 17/5/2017 θα γίνει κανονικά.