Μηχανική Ι

Ανακοινώσεις

λύσεις 7ης εργασίας - τελευταία συνάντηση για απορίες
- Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 -

Στο αρχείο της 7ης εργασίας προστέθηκαν λύσεις.

Η επόμενη συνάντηση για απορίες θα γίνει την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 11-1:00. Ακολουθεί ο σύνδεσμος webex: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3573702b595a6fafe4405be110957681 Meeting number (access code): 121 229 6290 Meeting password: Ycew2Qcmw39