Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος ΠΦ-Ι τη Δευτέρα 8.2.2021 και ώρα 13'00
- Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος Πυρηνικη Φυσική Ι (Κατεύθυνσης) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8.2.2021 και 13'00, μέσω του συστήματος eclass του μαθήματος καθώς και του συστήματος τηλεδιασκέψων webex σύμφωνα με το ακόλουθο link:

Meeting link

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mc261dc592f3a3ee1cf984e5b539fd3a8

password:

np_exam

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα WEBEX στις 12'30, ώστε να γίνει η τοποθέτησή τους στα διάφορα “δωμάτια” (breakout sessions), εφόσον κριθεί απαραίτητο, και να υπάρξει ικανός χρόνος για τον έλεγχο και ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Οι φοιτητές, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα, την οποία και θα κληθούν να επιδείξουν στον επιτηρητή πριν την έναρξη της εξέτασης.

Ακριβώς στις 12'55 θα ενεργοποιηθεί η ανακοίνωση των θεμάτων στο eclass (μενού Έγγραφα) και οι φοιτητές πρέπει να μπουν με τον κωδικό τους και να κατεβάσουν το σχετικό αρχείο.

Προσοχή: θα επιτρέπεται μόνο μία υποβολή των απαντήσεων σας.

Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 13'00 και θα διαρκέσει μιάμιση ώρα (13΄00-14'30).

Αν κάποιος φοιτητής κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποσυνδεθεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς άμεση επανασύνδεση, θα πρέπει να στείλει email σε κάποιον από τους διδάσκοντες (stiliaris@phys.uoa.gr, tmertzi@phys.uoa.gr), ώστε να οριστεί άλλος τρόπος εξέτασης.

Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την εγγραφή των φοιτητών στο eclass, ή τη σύνδεσή τους την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει να στείλουν email σε κάποιον από τους διδάσκοντες μόλις αντιληφθούν το πρόβλημα, συνεχίζοντας όμως παράλληλα τις προσπάθειες τους να συνδεθούν.

Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση των φοιτητών στο webex την ημέρα της εξέτασης, θα πρέπει να στείλουν email σε κάποιον από τους διδάσκοντες μόλις αντιληφθούν το πρόβλημα, συνεχίζοντας όμως παράλληλα τις προσπάθειες τους να συνδεθούν.

Στις 14'30 ακριβώς, η εξέταση θα ολοκληρωθεί και οι εξεταζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 15' χρόνο, για να ολοκληρώσουν την φωτογράφιση ή τη σάρωση των σελίδων του γραπτού τους και να το αποστείλουν ΩΣ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ (pdf, zip, rar, 7z, κτλ) μέσω τoυ eclass (μενού Εργασίες) σε κατάλληλο σύνδεσμο που θα έχει δημιουργηθεί για την εξέταση. Τονίζεται ότι δε γίνονται δεκτά πολλαπλά αρχεία. Το σύστημα θα δέχεται κατάθεση γραπτών για 15' μόνο. Σε περίπτωση προβλημάτων κατάθεσης ενημερώστε ΑΜΕΣΑ τους διδάσκοντες μέσω email, ώστε να λάβετε οδηγίες, ενώ συνεχίστε τις προσπάθειες μεταφόρτωσης του αρχείου σας.

Εξυπακούεται ότι οι κάμερες και τα μικρόφωνα των εξεταζομένων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου καθ'όλη τη διάρκεια της εξέτασης παρά μόνο μετά το τέλος της για φωτογράφιση των σελίδων.