Συνάντηση με φοιτητές
- Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 -

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα υπάρξουν ώρες γραφείου για ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με το μάθημα ΠΦ-Ι 

Πέμπτη 4/2, 11'00-12'00

στοιχεία σύνδεσης ίδια με του μαθήματος (zoom)

Σημειώνεται ότι δε θα λυθούν ασκήσεις ή νέα παραδείγματα. Η συνάντηση γίνεται για να διελευκανθούν πιθανά γκρίζα σημεία και απορίες επί της διδαχθείσας (και εξεταστέας) ύλης.

Επίσης, λόγω της συγκυρίας, όσοι/ες έχετε αναλάβει εργασίες, η δυνατότητα υποβολής επεκτείνεται ως τις 15 Μαρτίου 2021 για την κατάθεσή τους.

ΘΜ