ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
- Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 -

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι /ες για την εξέταση του μαθήματος κατεύθυνσης "ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι", να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι και την Πέμπτη,  4 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί στο μάθημα, ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός.  Οι εξετάσεις θα γίνουν διαδικτυακά μέσω του συστήματος Webex την

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021

σε ώρες που θα ανακοινωθούν σύντομα μαζί με τον διαδικτυακό σύνδεσμο και άλλες λεπτομέρειες της εξέτασης.

Εκ των διδασκόντων