Αλλαγή ώρας διεξαγωγής εργαστηρίου - Τμήματα 3γ και 3δ
- Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 -

Ανακοινώνεται η αμοιβαία αλλαγή των ωρών διεξαγωγής των εργαστηρίων για τα τμήματα 3γ και 3δ, για την Τετάρτη 14/4/2021. Συγκεκριμένα:

Τμήμα 3δ: Τετ 14/4, 16'00-18'00 (Ν. Σαουλίδου)

Τμήμα 3γ: Τετ 14/4, 18'00-20'00 (Θ. Μερτζιμέκης)

 

Δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή στα προγραμματισμένα στοιχεία σύνδεσης κοκ

 

Οι διδάσκοντες,

ΝΣ, ΘΜ