Πληροφορίες Εργαστηρίου : Ασκηση Π1 , Τμήμα Φασουλιώτη
- Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 -

Προς όλα τα μέλη των ομάδων 1γ,2γ,3γ,4γ για τα οποία έχει προγραμματισθεί να ασκηθούν στην άσκηση Π1 (Μελέτη των χαρακτηριστικών του ανιχνευτή Geiger-Muller)  με διδάσκοντα τον Δ. Φασουλιώτη, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

- Ώρες εργαστηρίου: Τετάρτη 16:00-18:00

- Σύνδεσμος εργαστηρίου:


https://cern.zoom.us/j/61408085162?pwd=WVFDN0dTRVBEVnc1NlVkZ2F4TmpLdz09

- Οι κάμερες και τα μικρόφωνα των φοιτητών θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης, εκτός και αν υποδειχθεί διαφορετικά από το διδάσκοντα

- Το εργαστήριο ξεκινά ακριβώς 16:00 (δεν υπάρχει ακαδημαϊκό τέταρτο).

- Παρακαλείσθε να συνδέεστε με το ιδρυματικό σας κωδικό και με πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου. Δε θα γίνονται δεκτοί/ες φοιτητές με ψευδώνυμα που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν. Παρακαλείσθε να έχετε εύκαιρη τη φοιτητική σας ταυτότητα γιατί πιθανώς θα σας ζητηθεί προς ταυτοποίηση.

- Πριν το εργαστήριο, κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το video με την επίδειξη της άσκησης Π1 που βρίσκεται εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=69pwWcHfuJ4

καθώς και να έχει προετοιμασθεί με επιμελή μελέτη του φυλλαδίου του εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας που συνοδεύει την άσκηση Π1

- Θα πρέπει να υπάρχει εξοικείωση με λογιστικά φύλλα (πχ. Excel, LibreOffice, Google Sheets κτλ) τα οποία θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της άσκησης. Το λογιστικό φύλλο είναι αυστηρά προσωπικό και θα παραδίδεται μαζί με την εργασία, ως συμπληρωματικό αρχείο

- Η εργασία είναι ατομική τόσο κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου όσο και κατά τη διάρκεια συγγραφής και θα πρέπει να αναρτάται στις εργασίες στην η-τάξη του εργαστηρίου 2021_Π1_ΤΜΗΜΑ_xΓ το αργότερο μία βδομάδα μετά.

- Ώρες γραφείου για ερωτήσεις θα είναι κάθε Δευτέρα 14:00-15:00 στον ίδιο σύνδεσμο με το εργαστήριο

- Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, παραπέμπεστε στον κανονισμό του Εργαστηρίου Κορμού 2.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το διδάσκοντα αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ΑΜ και ομάδα εργαστηρίου.

Ο διδάσκων, ΔΦ