ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΦ 2019 ΤΟΥ ΠΠΣ
- Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 -

Τα αποτελέσματα του Εργαστηριου Πυρηνικής για τους φοιτητες που ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών  βρισκεται στο εγγραφο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ  2019 (ΠΑΛΑΙΟΙ)