ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 2018-2019 -ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΠΣ
- Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 -

Οι Φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής καλούνται να κάνουν την Άσκηση «Δοσιμετρία γ –ακτινοβολίας. Στοιχεία ραδιοπροστασίας» την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 12:00- 15:00.

Οι εργασίες θα παραδίδονται στον κο Δ. Παππά, στο γραφείο 9, στον όροφο πάνω από   την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.