ΑΣΚΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ - ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΣ
- Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 -

Άσκηση : « Δοσιμετρία γ – ακτινοβολίας. Στοιχεία ραδιοπροστασίας»

 Οι Φοιτητές ακολουθούν το  παλαιό προγράμμα  σπουδών  και  παρακολουθούν το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής  καλούνται να ασκηθούν σε μια επιπλέον πειραματική ενότητα «Δοσιμετρία γ – ακτινοβολίας. Στοιχεία ραδιοπροστασίας» ( ασκ. 9 απο το παλαιό φυλλάδιο του εργαστηριου)  την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 – 14:00.

Οι εργασίες θα παραδίδονται στον κο Δ. Παππά, στο γραφείο 9, στον όροφο πάνω απότην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.