Εγγραφές στα Εργαστήρια του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων”
- Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 - 1:13 μ.μ. -

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" (ΕΠΦΣΣ) περιλαμβάνει και υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις. Για τη διεξαγωγή τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του Εργαστηρίου του μαθήματος:  

https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS364/

Όλη η διαχείριση και η επικοινωνία σχετικά με τις εργ. ασκήσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτού.

Ο κύκλος εργαστηριακών ασκήσεων για το εαρινό εξάμηνο του 2023 θα ξεκινήσει την εβδομάδα της 6/3/2023 και θα εκταθεί σε 5 εβδομάδες, μέχρι την 7/4/2023 (ακριβώς πριν τις διακοπές του Πάσχα). 

Την Πέμπτη 2/3, στα πλαίσια του μαθήματος 10:00-13:00, θα γίνει εισαγωγική διάλεξη για το Εργαστήριο (απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις και πρακτικές ασφαλείας), με υποχρεωτική παρουσία.

Εγγραφές σε Τμήματα θα γίνουν αποκλειστικά μέσω του eclass του Εργαστηρίου. Η διαδικασία θα ανοίξει την Πέμπτη 23/2 στις 13:00 (ακριβώς μετά το πέρας της πρώτης διάλεξης του μαθήματος) και θα μείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 24/2 στις 23:59, και μέχρι συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε Τμήμα και Ομάδα.

Τα διαθέσιμα Τμήματα (6 συνολικά, αποτελούμενα από 3 ομάδες των 8 ατόμων έκαστη) είναι:

Τμήμα

Ημέρα - Ώρα

Α

Δευτέρα 12:00-15:00

Β

Δευτέρα 15:00-18:00

Γ

Τρίτη 12:00-15:00

Δ

Τετάρτη 9:00-12:00

Ε

Τετάρτη 12:00-15:00

ΣΤ

Πέμπτη 13:00-16:00

 

Για την εγγραφή σας πηγαίνετε (στον ενδεδειγμένο χρόνο) στις [Ομάδες Χρηστών] στο eClass του Εργαστηρίου, ανοίγετε το διαθέσιμο Τμήμα που σας ενδιαφέρει και εγγράφεστε σε κάποια Ομάδα πατώντας το σχετικό "βέλος/κουμπί" στο τέλος της γραμμής, μετά τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Εάν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις θα πρέπει να επιλέξετε άλλη Ομάδα ή Τμήμα. Μπορείτε να εγγράφεστε σε μία ΜΟΝΟ Ομάδα από τις διαθέσιμες στα Τμήματα του Εργαστηρίου. Υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής και στη συνέχεια επανεγγραφής σε άλλη ομάδα.

Η διεξαγωγή των ασκήσεων γίνεται στους χώρους του Εργαστηρίου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής στο ισόγειο του κτιρίου V.

 

από το Εργαστήριο