Σύνδεση στην πλατφόρμα Weebex με ιδρυματικό λογαριασμό
- Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδέονται στην πλατφόρμα Webex με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, ώστε να μην του βάζει σε αναμονή