Αποτελέσματα εξέτασης 01.10.2019, Τμήμα Α (Βασιλείου-Μερτζιμέκης)
- Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 -

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εξέτασης της 01.10.2019 (Τμήμα Α, Βασιλείου-Μερτζιμέκης)

Δείτε εδώ