Σημειώσεις, διαλέξεις και πρόσθετο υλικό για το τμήμα Α (Θ. Μερτζιμέκης)
- Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 -

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το Τμήμα Α ότι στην κατηγορία Έγγραφα/Τμήμα Α...

υπάρχει διαθέσιμες όλες οι διαφάνειες, μαζί με τις λυμένες ασκήσεις και το συμπληρωτικό υλικό.

Αν υπάρχει ανάγκη διευκρινίσεων, στείλτε μου email για να κανονίσουμε κάποια συνάντηση, με τελευταία δυνατή ημερομηνία συνάντησης 14.06.2019