Φυσική ΙΙΙ (10YKO03)

Ανακοινώσεις

Διόρθωση ώρας: Επίδειξη γραπτών Φ3
- Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 - 5:06 μ.μ. -

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουνε σοβαρές αμφιβολίες για τον βαθμό τους, μπορούνε να περάσουνε αύριο Τρίτη, 10 πμ -12:05 μμ, από την αίθουσα Ήρων.

 

- Οι διδάσκοντες