Φυσική ΙΙΙ (10YKO03)

Ανακοινώσεις

Βαθμολογίες Φεβρουαρίου 2023
- Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 - 3:01 μ.μ. -

Έχουνε αναρτηθεί στα Έγγραφα, στο e-class του μαθήματος, οι Βαθμολογίες εξέτασης Φεβρουαρίου 2023. Όσοι/ες έχουνε σοβαρές αμφιβολίες για τον βαθμό τους, μπορούν να περάσουν αύριο Τρίτη, 9-11 πμ, από την αίθουσα Ήρων.

- Οι διδάσκοντες