Φυσική ΙΙΙ (10YKO03)

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξέτασης Φυσικής ΙΙΙ Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022
- Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022 - 11:02 π.μ. -

Αγαπητοί Φοιτητές,

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της Φυσικής ΙΙΙ, Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022, έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα.

Οι Διδάσκοντες