Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)

Ανακοινώσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 27/05/2022-19/06/2022
- Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 - 2:39 μ.μ. -

ειδικά για το μάθημα αυτό

https://submit.survey.uoa.gr/index.php/survey/index/sid/492643

 

 

"Αγαπητοί διδάσκοντες προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος και των ΠΜΣ Φυσική και ΠΜΣ Φυσική Εφαρμογών άνοιξαν ηλεκτρονικά από 27/05/2022 μέχρι 19/06/2022. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται ΠΡΙΝ την εξέταση του κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση που η εξέταση του μαθήματός σας είναι πριν τις 19/06/2022, θα πρέπει να εισέλθετε με τους κωδικούς σας στην πλατφόρμα http://survey.uoa.gr και να αλλάξετε τις ημερομηνίες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων στο μάθημά σας, έτσι ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την εξέταση του μαθήματός σας. Παρακαλούμε να παροτρύνετε τους φοιτητές σας στα μαθήματά σας να τα συμπληρώσουν, τονίζοντας ότι η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και πρέπει να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια μέχρι τέλους. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται από την ιστοσελίδα: http://survey.uoa.gr , όπου ο κάθε φοιτητής συνδέεται με το username και το password που διαθέτει στο πανεπιστημιακό του email. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου είναι υποχρεωτική και σημαντική. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, OMEA Τμήματος Φυσικής"