Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Υλη μαθήματος και εργαστηρίου για το μάθημα "Υπολογιστές Ι", 2017-2018
- Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 -

Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος και του εργαστηρίου "Υπολογιστές Ι" του πρώτου έτους του Τμήματος Φυσικής, περιλαμβάνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:

 

Από το βιβλίο "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη C" του Ν. Μισυρλή, τα κεφάλαια 1,2,3,4,5,7,9

 

Από το βιβλίο "C από τη θεωρία στην εφαρμογή" των Γ.Σ. Τσελίκη και Ν.Δ. Τσελίκα, τα κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15

 

Από το βιβλίο "Η γλώσσα προγραμματισμού C" των B.W. Kernighan και D.M. Ritchie, τα κεφάλαια 1,2,3,4,5,7  και το Παραρτημα Β.

 

Από το βιβλίο "C για επιστήμονες και μηχανικούς" του H.H. Cheng, Τα κεφάλαια 1,2,3,4,5,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.