Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Αναπλήρωση εργαστηρίων Υπολογιστών 1
- Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 -

Για να βοηθήσουμε στην αναπλήρωση των εργαστήριων που δεν έχουν γίνει λόγω καταλήψεων, προσθέσαμε περίπου 10 επιπλέον υπολογιστές στα δίωρα

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-11
ΤΡΙΤΗ    1-3
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-1

Αυτές τις ώρες μπορούν να έρχονται φοιτητές από άλλα δίωρα και που έχουν χάσει εργαστήρια για να κάνουν τις ασκήσεις τους.

Οι διδάσκοντες