Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση μαθήματος "Υπολογιστές Ι"
- Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 -

Χρόνια Πολλά σε όλους.

 

Η ηλεκτρονική σελίδα αξιολόγησης του μαθήματος "Υπολογιστές Ι" βρίσκεται στη διεύθυνση, https://submit.survey.uoa.gr/index.php/survey/index/sid/932619.

 

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τη συμμετοχή σας με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του μαθήματος.

 

Τονίζεται ότι, η συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι ανώνυμη και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την τελευταία ημέρα διδασκαλίας μαθημάτων του εξαμήνου, δηλαδή την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

 

Χρόνια πολλά σε όλους