Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Εξέταση “Eργαστηρίου Υπολογιστών” για το μάθημα "Υπολογιστές Ι", Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017
- Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 -

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο μάθημα “Υπολογιστές Ι” και στο “Εργαστήριο Υπολογιστών”, οι φοιτητές που φέτος βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών τους (δηλαδή έχουν αριθμό μητρώου που ξεκινάει από 2016) και έχουν υλοποιήσει και τις 9 ασκήσεις του "Εργαστηρίου Υπολογιστών", θα εξεταστούν και στο εργαστήριο για να προκύψει ο συνολικός τελικός βαθμός τους στο μάθημα "Υπολογιστές Ι".

 

Επίσης οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το πρώτο έτος των σπουδών τους (δηλαδή έχουν αριθμό μητρώου που ξεκινάει από 201 έως και 2015) και υλοποίησαν φέτος και τις 9 ασκήσεις του "Εργαστηρίου Υπολογιστών", καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει το εργαστήριο κάποιο ακαδημαϊκό έτος από το 2011-2012 έως και το 2015-2016 και δήλωσαν το όνομα τους για επανεξέταση φέτος, θα εξεταστούν και στο εργαστηριο για να προκύψει ο βαθμός τους στο μάθημα "Υπολογιστές Ι".

 

Οι φοιτητές παλιότερων ετών (δηλαδή με έτος εγγραφής στο Τμήμα Φυσικής από το 2010 και πριν), δεν εξετάζονται στο εργαστήριο.

 

Η εξέταση του εργαστηρίου αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ΟΛΕΣ τις ασκήσεις του “Εργαστηρίου Υπολογιστών”.

 

Υπενθυμίζεται ότι όποιος φοιτητής (σε οποιοδήποτε έτος σπουδών και να βρίσκεται) δεν έχει πραγματοποιήσει ΟΛΕΣ τις ασκήσεις του “Eργαστηρίου Yπολογιστών” δε μπορεί να βαθμολογηθεί στο μάθημα και στα εργαστήρια του μαθήματος "Υπολογιστές Ι".

 

Για τους φοιτητές με έτος εγγραφής στο Τμήμα Φυσικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά, η εξέταση στο εργαστήριο αποτελεί το 20% του συνολικού βαθμού του μαθήματος ενώ το υπόλοιπο 80% προκύπτει από το βαθμό που θα πάρουν στην εξέταση του μαθήματος “Υπολογιστές Ι” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.

 

Η εξέταση του “Εργαστηρίου Υπολογιστών”, θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017.

 

Όποιος φοιτητής δεν προσέλθει για την εξέταση του εργαστηρίου θεωρείται ότι έχει βαθμολογηθεί με 0 στο 20% του συνολικού του βαθμού και αυτός θα είναι ο βαθμός του στο κομμάτι του μαθήματος “Υπολογιστές Ι” που αφορά το εργαστήριο.

 

Όποιος φοιτητής δεν καταφέρει να πάρει συνολικό βαθμό (ο βαθμός δηλαδή που προκύπτει από το 80% της εξέτασης του μαθήματος την 29/1/16 και το 20% της εργαστηριακής εξέτασης την 28/1/16) μεγαλύτερο ή ίσο του 5 και έχει τελειώσει επιτυχώς όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του εργαστηρίου, θα πρέπει σε επόμενη εξεταστική να εξεταστεί και πάλι στο μάθημα. ΔΕΝ επαναλαμβάνει το εργαστήριο και δεν επανεξετάζεται σε αυτό για τα επόμενα 2 χρόνια, εκτός αν ζητήσει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Ο βαθμός εξέτασης στο "Εργαστήριο Υπολογιστών Ι" που έχει πάρει κάποιος φοιτητής, κρατιέται για έως 3 χρόνια. Μετά την παρέλευση τους, αν ο φοιτητής δεν έχει καταφέρει να πάρει, μέχρι τότε, συνολικό βαθμό μαθήματος και εργαστηρίου μεγαλύτερο ή ίσο απο 5, θα πρέπει να ξαναεξεταστεί και στο Μάθημα και στο Εργαστήριο. Αν δεν προσέλθει στο εργαστήριο θα θεωρηθεί ότι βαθμολογήθηκε με μηδέν (0) στο κομμάτι του Εργαστηρίου Υπολογιστών. Φέτος, είναι τελευταία χρονια που κρατιέται ο βαθμός των φοιτητών που εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν στο “Εργαστήριο Υπολογιστών” τον Φεβρουάριο του 2014 (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014).

 

Η εξέταση του “Εργαστηρίου Υπολογιστών”, όπως όλα τα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής, πραγματοποιείται μόνο την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου. Αν κάποιος φοιτητής θέλει να μην μετρήσει ο βαθμός που πήρε στο "Εργαστήριο Υπολογιστών" και θέλει να επανεξεταστεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία Ηλεκτρονικής, στην κα Χολέβα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και να ζητήσει να μη μετρήσει ο βαθμός του στο “Eργαστήριο Υπολογιστών“ και να επανεξεταστεί σε αυτό σε κάποια επόμενη χειμερινή εξεταστική περίοδο στο μέλλον. Αν δεν το ζητήσει και σταλεί ο συνολικός βαθμός του στο μάθημα “Υπολογιστές Ι” στη Γραμματεία, δεν μπορεί, στη συνέχεια, να ξαναεξεταστεί στο μάθημα/εργαστήριο.

 

Η διάρκεια της εξέτασης του “Εργαστηρίου Υπολογιστών” για κάθε φοιτητή θα είναι ΑΚΡΙΒΩΣ 60 λεπτά. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία ή σημειώσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 αυστηρά και μόνο, ακριβώς την ώρα της εξέτασης που ορίζεται από τον Αριθμό Μητρώου τους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

 • Α.Μ. 201600001 - 201600017 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 09:00 πμ
 • Α.Μ. 201600018 - 201600039 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 09:30 πμ
 • Α.Μ. 201600040 - 201600055 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 10:15 πμ
 • Α.Μ. 201600056 - 201600077 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 10:45 πμ
 • Α.Μ. 201600078 - 201600093 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 11:30 πμ
 • Α.Μ. 201600094 - 201600116 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 12:00 μμ
 • Α.Μ. 201600117 - 201600132 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 12:45 μμ
 • Α.Μ. 201600133 - 201600154 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στη 01:15 μμ
 • Α.Μ. 201600155 - 201600174 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 02:00 μμ
 • Α.Μ. 201600175 - 201600197 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 02:30 μμ
 • Α.Μ. 201600198 - 201600213 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 03:15 μμ
 • Α.Μ. 201600214 - 201600245 θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 03:45 μμ
 • Φοιτητές με έτος πρώτης εγγραφής (όπως φαίνεται στο ΑΜ τους)
  στο Τμήμα Φυσικής από το 2011 έως και το 2015 οι οποίοι πραγματοποίησαν
  φέτος τις ασκήσεις
  του “Εργαστηρίου Υπολογιστών” θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 04:30 μμ
 • Φοιτητές με έτος πρώτης εγγραφής (όπως φαίνεται στο ΑΜ τους) στο Τμήμα Φυσικής
  από το 2013 έως και το 2015 οι οποίοι έχουν υλοποιήσει το εργαστήριο σε παλαιότερα
  έτη
  αλλά δήλωσαν ότι θέλουν να επανεξεταστούν, θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 05:45μμ.
 • Φοιτητές με έτος πρώτης εγγραφής (όπως φαίνεται στο ΑΜ τους) στο Τμήμα Φυσικής
  το 2011 ή το 2012 οι οποίοι έχουν υλοποιήσει το εργαστήριο σε παλαιότερα έτη
  αλλά είτε δεν έχουν ξαναεξεταστεί στο εργαστήριο, είτε ο βαθμός τους
  έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης της τριετίας, θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 05:45μμ.
 • Φοιτητές του 1ου έτους, που δεν έχουν ακόμα ΑΜ, θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 05:45μμ.
 • Φοιτητές που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα προσέλθουν στο εργαστήριο στις 05:45μμ.