Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του "Εργαστηρίου Υπολογιστών" για φοιτητές με έτος εγγραφής στο Τμήμα Φυσικής από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως και το 2015-2016
- Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 -

Φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εγγραφής στο Φυσικό Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 

Οι φοιτητές με εγγραφή στο έτος Φυσικής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών και αρα δεν εξετάζονται στο "Εργαστήριο Υπολογιστών".

 

Φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εγγραφής στο Φυσικό Τμήμα το 2011-2012 και 2012-2013:

Όπως είναι ήδη γνωστό από τον κανονισμό λειτουργίας του “Εργαστηρίου Υπολογιστών”, οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής με έτος πρώτης εγγραφής το 2011 και το 2012, που έχουν παρακολουθήσει το “Εργαστήριο Υπολογιστών” (δηλαδή, έχουν υλοποιήσει όλες τις ασκήσεις του Εργαστηρίου) και είτε δεν έχουν εξεταστεί σε αυτό, είτε έχουν εξεταστεί αλλά δεν έχουν περάσει το μάθημα οπότε δεν τους έχει περαστεί τελικός βαθμός στο μάθημα «Υπολογιστές Ι», πρέπει να εξεταστούν στο εργαστήριο υποχρεωτικά γιατί ο βαθμός τους, λόγω παρέλευσης της τριετίας, δεν ισχύει πλέον. Επομένως θα πρέπει να δηλώσουν το όνομα τους στη Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού από Τετάρτη 11/1/17 έως και την Τετάρτη 18/1/17 και ώρες 10:30πμ-12μμ. Αν δε δηλώσουν το όνομα τους ΔΕΝ θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του «Εργαστηρίου Υπολογιστών» το Φεβρουάριο του 2017.

 

Φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εγγραφής στο Φυσικό Τμήμα από το 2013-2014 έως και το 2015-2016:

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής με έτος πρώτης εγγραφής από το 2013 έως και το 2015, έχουν παρακολουθήσει το “Εργαστήριο Υπολογιστών” και είτε δεν έχουν εξεταστεί σε αυτό, είτε θέλουν να επανεξεταστούν, πρέπει να δηλώσουν το όνομα τους στη Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού από σήμερα 11/1/17 έως και την Τετάρτη 18/1/17 και ώρες 10:30πμ-12μμ. Αν δε δηλώσουν το όνομα τους ΔΕΝ θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του «Εργαστηρίου Υπολογιστών» το Φεβρουάριο του 2017.

 

Φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εγγραφής στο Φυσικό Τμήμα το 2016-2017:

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής με έτος εγγραφής το 2016-2017 έχουν παρακολουθήσει το “Εργαστήριο Υπολογιστών”  θα εξεταστούν κανονικά στο εργαστηριο Υπολογιστων και ΔΕΝ πρέπει να δηλώσουν πουθενά το όνομα τους δεδομενου ότι αυτό, θα περιλαμβάνεται στη φετινή κατάσταση φοιτητών του 1ου έτους σπουδών του Τμήματος που ελαβαν μερος στο "Εργαστήριο Υπολογιστών".

 

Για όλους τους φοιτητές ισχύει ότι:

Για να μπορούν να επανεξεταστούν στο “Εργαστήριο Υπολογιστών” θα πρέπει να μην έχουν τελικό βαθμό στο μάθημα/εργαστήριο «Υπολογιστές Ι» από τα προηγούμενα έτη ο οποίος να έχει σταλεί στη Γραμματεία και να φαίνεται στην αναλυτική βαθμολογία τους.