Ανακοίνωση
- Sunday September 20, 2020 -

Μαζί με τις ευχές μου για καλή αποφοίτηση θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι βαθμοί από τις εργασίες που παραδόθηκαν στο τέλος των διαλέξεων βρίσκονται ανηρτημένοι στο eclass. 

Ευελπιστώ στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεργαστούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και να επικοινωνήσουμε αποδοτικότερα.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Ο διδάσκων

Δ. Βαρουτάς