Ανακοίνωση
- Wednesday June 10, 2020 -

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων και κατόπιν ερωτημάτων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις αναπληρώσεις των διαλέξεων και τον τρόπο εξέτασης των εργασιών.

Η σημερινή διάλεξη θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των εργασιών

Ο διδάσκων

Δ. Βαρουτάς