ΜΕΤΑΘΕΣΗ μαθήματος 23/11
- Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 -

Το μάθημα της Πέμπτης 23/11 ΔΕΝ θα γίνει λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο. ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ τη Δευτέρα 9-12 στο αμφιθέατρο 426. Επειδή το μάθημα είναι συνδιδασκαλία δύο εξαμήνων και δεν υπάρχει κοινή διαθεσιμότητα, δυστυχώς η αναπλήρωση μπορεί να καλύψει μόνο το ένα από τα δύο.