Ασκήσεις Προόδου
- Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 -

Οι ασκήσεις προόδου θα γίνονται κάθε Τρίτη 13:00 - 14:00, 8ος όροφος, 829, Γρ. 4
Όσον αφορά τις εργασίες και τις ασκήσεις προόδου, ο βαθμός και των δύο είναι μ ό ν ο ν βελτιωτικός στη βαθμολογία του γραπτού.