εξέταση
- Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 -

Η ύλη του μαθήματος " Ιστορία της Γλωσσολογίας" για τους επί πτυχίω φοιτητές του Ζ΄Γλωσσολογικού θα εξετασθεί στις 5-7, 9-11, στο 204