ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Χειμερινού Εξαμ. 2015 - 2016 (ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ) για τους φοιτητές του Ζ΄Εξαμ. του Τμ. Φιλολογίας (ΜΝΕΦ. - Γλωσσολ.)
- Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 - 5:18 μ.μ. -

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  XEIMEΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2015 - 2016

Για τους φοιτητές του Z΄ Εξαμ. του Τμήματος ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Κατευθύνσεις: ΜΝΕΦ και Γλωσσολογίας)

«ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ»  (Εξετ. Γ. Αργυροπούλου - Παπαδοπούλου)

 

Α. Κείμενα (μετάφραση και σχόλια. ΟΧΙ ορθογραφία)

  1. Θεοκρίτου Εἰδύλλια

α) ΙΙΙ. Κῶμος

β) VI. Βουκολιασταί

γ) ΧΙΧ. Κηριοκλέπτης

δ) XXVI. Λῆναι ἢ βάκχαι.

  1. Θεοκρίτου Ἐπιγράμματα: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
  2. Καλλιμάχου

α) Ακόντιος και Κυδίππη (fragm. 67 (στ. 1 - 14) και 75 (στ. 1 - 21)).

β) Ύμνος Εἰς Ἀπόλλωνα (ΙΙ. 1 - 21, 105 - 114.

  1. Απολλωνίου Ροδίου

Ἀργοναυτικά. Γ΄ 744 - 770.

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (σύμφωνα με τις παραδόσεις)

- Ελληνιστική Περίοδος. Σύντομη ιστορική εικόνα της Ελληνιστικής Εποχής. Επιδράσεις πολιτικές και κοινωνικές των κατακτήσεων. Αλεξάνδρεια (το κοινωνικό και το θρησκευτικό υπόβαθρο – η Αλεξάνδρεια ως πολιτιστικό κέντρο). Προώθηση του ανθρωπισμού. Γλώσσα. Κοινωνική κατάσταση.

- Λογοτεχνία. Μορφές και χαρακτήρας.

- Ελληνιστική Ποίηση. Είδη. Χαρακτηριστικά.

- Βουκολική Ποίηση. Το περιεχόμενο του όρου «Βουκολική Ποίηση». Η προέλευση της Βουκολικής Ποίησης.

- ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Το έργο του. Κατηγορίες των Εἰδυλλίων του Θεοκρίτου.

- Καλλίμαχος. Βιογραφικά στοιχεία. Το έργο του.

- Απολλώνιος Ρόδιος. Βιογραφικά στοιχεία. Το έργο του. Ανάλυση των Ἀργοναυτικῶν.

======================