ύλη για Απρίλιο 2014
- Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 -

Αγαπητοί φοιτητές

η ύλη, όπως ανακοίνωσα και στο αμφιθέατρο περιλαμβάνει (από το βιβλίο της Ράλλη 2001)

Μορφολογική Θεωρία (τα κύρια σημεία)

Βασικές μορφολογικές κατηγορίες (πολύ καλά, αλλά φυσικά όχι αποστήθιση)

Βασικές έννοιες μορφολογικής Ανάλυσης (από το κεφ. αυτό μόνο το 3.4.-3.4.6

Διαδικασίες σχηματισμού λέξεων. όλο

και από τις σημειώσεις τα περι κλιτικών συστημάτων του ονόματος.

καλό διάβασμα