Εξέταση Σεπτεμβρίου
- Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 -

Η εξέταση του μαθήματος, προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, δεν θα γίνει λόγω απεργίας των διδασκότων της Φιλοσοφικής Σχολής