Έναρξη μαθημάτων
- Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011 -

Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Τετάρτη, 3-5 το απόγευμα, Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου.