Μάθημα ΔΕυτέρας 16/5
- Δευτέρα, 09 Μαΐου 2011 -
Για το επόμενο μάθημα, το πρώτο του κύκλου για το έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη, χρειάζονται τα έγγραφα που αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 9/5. Η αναπλήρωση της Παρασκευής 13/5 αναβάλλεται, όπως μου ζητήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, λόγω εκπαιδευτικής εκδρομής. Συνεπώς το επόμενο μάθημα θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα 16/5. Για την αναπλήρωση θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.