Αρχαία Κωμωδία (Αριστοφάνης) (ΜΦΑ 12, ΓΦΑ 12)

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία έναρξης του μαθήματος
- Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 -

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα δεν θα αρχίσει αυτή την Τετάρτη 2.3. αλλά με μια εβδομάδα καθυστέρηση στις 9.3 στο αμφιθέατρο 312, 15:00 - 18:00.

Χρήστος Φάκας